" />

Het bos van Voedselkeurmerken & logo's van voedingsmiddelen

Zoveel Keurmerken... Wij hebben voor u ruim 50 relevante keurmerken inzichtelijk gemaakt!

Lees verder

Voedselkeurmerken overzicht met alle voedingskeurmerken & logo's!

Een keurmerk op de verpakking of het etiket van levensmiddelen wil zeggen dat het product voldoet aan de voorschriften van de organisatie die het keurmerk verstrekt. Het keurmerk geeft aan dat het product volgens die voorschriften is geproduceerd en staat voor een bepaalde kwaliteit, samenstelling of productiemethode. Het is gekeurd door een onafhankelijke partij. Als het product goedgekeurd is krijgt het bedrijf een licentie of certificaat om het keurmerk te gebruiken.

Horeca keurmerken en logo's

Keurmerken worden meestal aangeduid door logo’s of beeldmerken op de verpakking of het etiket van producten. Een keurmerk op een verpakking kan helpen bij het maken van een gezonde of een duurzame keuze. Onderstaande keurmerken en logo's staan gerangschikt op willekeurige volgorde.

Hieronder vindt u het overzicht van de meest belangrijke voedingskeurmerken:

ASC - Aquaculture Stewardship Council

Het ASC-keurmerk is bedoeld voor kweekvis en heeft als doel de invloed van het kweken van vis op het milieu te verlagen. Het keurmerk heeft regels voor  minder antibioticagebruik, duurzamer visvoer en betere arbeidsomstandigheden van het personeel.  In het visvoer zit minder vismeel en meer plantaardig voer. ASC staat voor Aquaculture Stewardship Council. Het is vergelijkbaar met het MSC-keurmerk voor wilde vis. De criteria zijn opgesteld door het Wereld Natuur Fonds in samenwerking met Initiatief Duurzame Handel, de viskwekers en wetenschappers. Het keurmerk is te vinden op tilapia en pangasius. Deze gekweekte vissen komen vooral uit Zuidoost-Azië.  In de toekomst volgen ook  zalm, mosselen, forel en oesters.

ASC - Aquaculture Stewardship Council

BGA - BESCHERMDE GEOGRAFISCHE AANDUIDING

Het Beschermde Geografische Aanduiding keurmerk betekent dat tenminste één van de stadia van productie, verwerking of bereiding plaatsvindt in een bepaald gebied. De eisen gaan minder ver dan bij de Beschermde Oorsprongsbenaming. Producten met dit label zijn officieel beschermde producten binnen de Europese Unie.

BGA - BESCHERMDE GEOGRAFISCHE AANDUIDING

BOB - BESCHERMDE OORSPRONG BENAMING

Producten die het keurmerk van de Beschermde Oorsprongsbenaming dragen moeten geproduceerd, verwerkt en bereid worden binnen een bepaald gebied volgens een erkende en gecontroleerde werkwijze. Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB), gaat een stap verder dan Beschermde Geografische Aanduiding. In totaal zijn meer dan 1000 producten in Europa beschermd vanwege hun oorsprong, samenstelling of traditionele productiemethode. Ook zonder dit keurmerk zijn deze producten beschermd. Alleen de naamsvermelding is al beschermd.

BOB - BESCHERMDE OORSPRONG BENAMING

EUROPEES KEURMERK BIOLOGISCHE LANDBOUW

Het Europees biologisch keurmerk is ontstaan vanuit de behoefte aan één herkenbaar biologisch keurmerk voor alle Europese lidstaten. De term biologische landbouw kan in verschillende talen in het keurmerk verwerkt zijn. Producten met het Europees biologische keurmerk voldoen aan dezelfde eisen als producten met het Nederlandse EKO-keurmerk. Vanaf 1 januari 2009 is dit het enige Europese keurmerk voor biologische producten. Wanneer dit keurmerk niet gebruikt wordt, dient de term ‘EU-biologisch' in een van de twintig talen van de Europese Unie op de verpakking komen te staan. Daarnaast mogen nog wel andere keurmerken gebruikt worden.

EUROPEES KEURMERK BIOLOGISCHE LANDBOUW

BETER LEVEN - 1 STER

De Dierenbescherming heeft een kenmerk ontwikkeld om diervriendelijke producten te ondersteunen. Het bestaat uit het logo van de Dierenbescherming met de vermelding “Beter Leven” en 1 ster. Bij de productie is rekening gehouden met dierenwelzijn, maar nog niet zoveel als bij producten met 2 of 3 sterren. Het Beter Leven 1 ster kenmerk staat op producten waarbij bij de productie rekening is gehouden met dierenwelzijn. De kwaliteitseisen zoals de Dierenbescherming die heeft gesteld aan het welzijn van de dieren zijn in afspraken met de producent vastgelegd en ze worden gecontroleerd door een onafhankelijke instantie.

BETER LEVEN - 1 STER

BETER LEVEN - 2 STERREN

De Dierenbescherming heeft een kenmerk ontwikkeld om diervriendelijke producten te ondersteunen. Het bestaat uit het logo van de Dierenbescherming met de vermelding ‘Beter Leven’ en 2 sterren. Bij de productie is meer rekening gehouden met dierenwelzijn dan producten met 1 ster, maar nog niet zoveel als bij 3 sterren. De kwaliteitseisen zoals de Dierenbescherming die heeft gesteld aan het welzijn van de dieren zijn in afspraken met de producent vastgelegd en ze worden gecontroleerd door een onafhankelijke instantie.

BETER LEVEN - 2 STERREN

BETER LEVEN - 3 STERREN

De Dierenbescherming heeft een kenmerk ontwikkeld om diervriendelijke producten te ondersteunen. Het bestaat uit het logo van de Dierenbescherming met de vermelding ‘Beter Leven’ en 3 sterren. De dieren zijn diervriendelijk gehouden. Dit zijn vaak biologische producten. De kwaliteitseisen zoals de Dierenbescherming die heeft gesteld aan het welzijn van de dieren zijn in afspraken met de producent vastgelegd en ze worden gecontroleerd door een onafhankelijke instantie.

BETER LEVEN - 3 STERREN

CPE SCHARRELEI

CPE Scharrel is een keurmerk op het gebied van dierenwelzijn, dat alleen op eieren voorkomt. Het CPE-scharrelei komt van kippen die vrij rondlopen in schuren met strooisel op de grond. De kippen hebben zitstokken, maar kunnen niet naar buiten. Voorschrift is dat er daglicht kan binnenkomen en de kippen een stofbad kunnen nemen. CPE-scharreleieren zijn herkenbaar aan code 2 op het ei.

CPE SCHARRELEI

CPE VRIJE UITLOOPEI

Dit keurmerk is voor eieren van kippen die meer ruimte hebben gehad om rond te lopen dan voor het keurmerk Scharreleieren nodig is. Vrije-uitloopeieren komen van kippen die niet alleen binnen scharrelen, maar ook naar buiten kunnen. Om aan het keurmerk te voldoen, moet buiten een uitloop van 4 m2 per kip beschikbaar zijn. Grasei valt onder Vrije-uitloop. Vrije-uitloop is een keurmerk op het gebied van dierenwelzijn dat alleen op eieren voorkomt.

CPE VRIJE UITLOOPEI

DEMETER

Bij het Demeter keurmerk is rekening gehouden met dierenwelzijn, milieu en eerlijke handel. Producten worden geteeld zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Demeter-producten zijn vooral te vinden in natuurwinkels. Demeter producten mogen ook het EKO-keurmerk dragen en moeten vanaf 2012 het Europees biologisch keurmerk dragen. Als het keurmerk van Demeter op de verpakking staat, is het product afkomstig van de biologisch-dynamische landbouw. Biologisch-dynamische boeren voldoen aan de biologische eisen en daarbovenop aan specifiek biologisch-dynamische eisen.  In de biologisch-dynamische veehouderij zijn de dierenwelzijnseisen hoger dan in de biologische veehouderij.

DEMETER

DOLFIJNVRIENDELIJK

Met het logo dolfijnvriendelijk wordt aangegeven dat dolfijnen niet het slachtoffer zijn van de  tonijnvisserij. Producenten mogen zelf bepalen of zij het logo wel of niet op hun producten plaatsen. Er vindt vaak geen controle plaats door een onafhankelijke partij. Vissen op tonijn rond dolfijnen is in Europa verboden en daardoor aan banden gelegd. Het logo van de Amerikaanse milieuorganisatie Earth Island Institute is wel redelijk betrouwbaar. Er mogen geen drijfnetten worden gebruikt, omdat dolfijnen daarin gemakkelijk gevangen worden. Op grote schepen moet een onafhankelijke waarnemer mee. Bekende Nederlandse bedrijven die aan de eisen voldoen van de dolfijnvriendelijke vangstmethode zijn Princes Foods en DeepBlue. Dolfijnvriendelijk is een logo voor natuurbehoud. Het logo geeft aan dat vissers bij de vangst vermijden dat dolfijnen in de netten terechtkomen. De kans dat dolfijnen in de netten komen is groot, aangezien tonijn en dolfijn vaak samen zwemmen.

DOLFIJNVRIENDELIJK

GREEN KEY

De Green Key is het internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche, en in de markt voor vergader- en congreslocaties, die serieus en controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), met zorg voor milieu op het bedrijf en de natuur in hun omgeving. De Green Key staat garant voor de vrijwillige inzet van de ondernemer om meer aan het milieu te doen dan de wet- en regelgeving van hem verlangt. De Green Key is een middel om het duurzame imago van de onderneming naar gasten, overheden en zakenrelaties te communiceren. Om voor de Green Key in aanmerking te komen moeten ondernemers veel maatregelen nemen met betrekking tot milieuzorg en MVO. Deze maatregelen zijn deels verplicht, deels optioneel. Green Key Nederland kent drie niveau’s: Brons, Zilver en Goud. Hoe meer optionele maatregelen een ondernemer invult, hoe hoger de uiteindelijke uitslag is.

GREEN KEY

EKO

Het EKO-keurmerk geeft aan dat het product afkomstig is van de biologische landbouw. Er zijn geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt. Boeren gebruiken geen genetische modificeerde zaden en veehouders hebben een diervriendelijke werkwijze. Over het algemeen zijn biologische producten net zo gezond en veilig als niet-biologische producten. De biologische landbouwnormen zijn gebaseerd op behoud van milieu,  natuur en landschap en het welzijn van dieren. Daarnaast bestaan er biologische producten die het EKO-keurmerk niet dragen. Als een producent alleen het woord 'biologisch' gebruikt om aan te geven dat het product biologisch is geproduceerd, moet het product, net als producten met een EKO-keurmerk, aan de eisen van de Europese verordening voldoen. Het EKO-keurmerk maakt de extra inspanningen van biologische bedrijven op het gebied van verduurzaming zichtbaar voor consumenten. Sinds 2011 is er een EKO-keurmerk voor de horeca. Zo weet u zeker dat een restaurant, hotel of cateraar daadwerkelijk met biologische ingrediënten werkt.

EKO

MILIEUKEUR

In 1992 werd het keurmerk Milieukeur geïntroduceerd en niet toevallig met deze naam. In de jaren negentig was ‘milieu’ de belangrijkste component in de begrippen duurzaam, duurzaamheid en duurzame ontwikkeling. Bij het thema ‘milieu’ gaat het in de Milieukeur certificatieschema’s onder meer om het zuinig omgaan met grondstoffen, het beperken van het gebruik van energie en water en terugdringing van emissies naar lucht, bodem en water. Er worden eisen gesteld aan het duurzamer omgaan met verpakking en afval en er zijn criteria voor natuurbeheer. Milieukeur beperkt zich echter al lang niet meer tot alleen milieu; naast de milieuthema’s zijn er ook criteria om dierenwelzijn en -gezondheid te verbeteren en worden in steeds meer schema’s criteria voor arbeidsomstandigheden toegevoegd.

MILIEUKEUR

ERKEND STREEKPRODUCT KEURMERK

Het Erkend Streekproduct is een paraplukenmerk voor verschillende keurmerken. Het betekent dat het product en de grondstoffen uit een bepaalde streek komen. Ook de verwerking vindt plaats in die streek. Bij de productie is aandacht besteed aan het behoud en beheer van het karakteristieke waarden van het landschap en de natuur. Producten met het Erkend Streekproduct keurmerk voldoen aan de eisen van het EKO-keurmerk of Milieukeur. De Stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN) geeft dit keurmerk uit. Dit is een onafhankelijke keurmerkorganisatie die regionale initiatieven voor streekeigen productie ondersteunt.

ERKEND STREEKPRODUCT KEURMERK

EUROPEES BIOLOGISCH KEURMERK

Het Europees biologisch keurmerk moet vanaf 1 juli 2012 verplicht staan op alle biologische producten die in de Europese Unie (EU) zijn geproduceerd. Tot die tijd geldt een overgangsperiode en zal het oude Europees biologisch keurmerk nog op veel verpakkingen te zien zijn. Het keurmerk maakt duidelijk dat het product voldoet aan de EU-regels voor biologische landbouw. Op producten van buiten de EU mag het keurmerk gebruikt worden, maar dat is niet verplicht. Het logo maakt duidelijk dat het product voldoet aan de EU-regels voor biologische landbouw.

EUROPEES BIOLOGISCH KEURMERK

FAIRTRADE MAX HAVELAAR

Fairtrade-Max Havelaar is een keurmerk van de Nederlandse stichting Max Havelaar. Het keurmerk garandeert dat producten voldoen aan de normen voor eerlijke handel. De boeren en telers hebben een eerlijk loon gekregen, en met hun rechten en gezondheid is goed omgegaan. Fairtrade-Max Havelaar is een keurmerk voor eerlijke handel. Het keurmerk is te vinden op koffie, thee, chocoladeproducten, fruit, dranken en andere producten uit ontwikkelingslanden. Het keurmerk houdt ook rekening met milieuaspecten. Het keurmerk is opgezet door de Nederlandse stichting Max Havelaar. Het keurmerk garandeert dat producten voldoen aan de normen voor eerlijke handel. De boeren en telers hebben een eerlijk loon gekregen, en met hun rechten en gezondheid is goed omgegaan. Max Havelaar is een Nederlandse stichting die controleert of Nederlandse marktpartijen voldoen aan de normen voor eerlijke handel. Deze normen staan in de zogeheten Fairtrade Standards, opgesteld door de Fairtrade Labelling Organisation. Wie aan de normen voldoet, mag het Fairtrade-Max Havelaar-keurmerk voeren.

FAIRTRADE MAX HAVELAAR

FAIRTRADE ORIGINAL

Fair Trade Original heeft een eigen wijze van zakendoen, die leidt tot een aantrekkelijk assortiment en ontwikkelingskansen biedt aan de makers van de producten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Onze handelswijze is het resultaat van decennia lange ervaring met enerzijds kansarme producenten en anderzijds de consument die kiest voor eerlijke producten. De brug slaan tussen deze twee werelden is onze specialiteit. Armoede en ongelijke verdeling van rijkdom vormen een belangrijk obstakel voor het welzijn van het individu en de gemeenschap waarin het leeft, staan ontwikkelingen in de weg, en vormen een voortdurende bron van spanningen en tegenstellingen tussen individuen en groepen in de samenleving. Fair Trade Original wil via ontwikkelingshandel met handelspartners en producenten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika een positieve bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede. Hierbij staan rendement, duurzaamheid in relatie, zelfstandigheid en eigenwaarde voor de producenten en handelspartners voorop. 

FAIRTRADE ORIGINAL

FRANCE LIMOUSIN

Het France Limousin-keurmerk heeft geheel eigen productievoorwaarden. De runderen komen uit de Limousin-streek in Frankrijk. De koeien en kalveren lopen een groot deel van het jaar in de wei. De kalveren worden minimaal 6 maanden bij de moeder gezoogd. Het voer bevat geen dierlijke ingrediënten. France Limousin is een keurmerk voor rundvlees op het gebied van dierenwelzijn.

FRANCE LIMOUSIN

GTS - GEGARANDEERD TRADITIONELE SPECIALITEIT

Gegarandeerde Traditionele Specialiteit keurmerk betekent dat het product een bijzonder traditioneel karakter heeft, vanwege de samenstelling of bereidingswijze. Gegarandeerde Traditionele Specialiteit betekent dat het product een bijzonder traditioneel karakter heeft, vanwege de samenstelling of bereidingswijze.

GTS - GEGARANDEERD TRADITIONELE SPECIALITEIT

GRAS KEURMERK

Producten met het Gras Keurmerk zijn afkomstig van dieren die in ruimere stallen hebben geleefd dan gebruikelijk. Ook kunnen ze dagelijks naar buiten. Bij landbouwproducten wordt geen kunstmest gebruikt en weinig chemische bestrijdingsmiddelen. Stichting Gras Keurmerk verstrekt het Gras Keurmerk aan bedrijven die dierlijke en plantaardige producten maken die zijn geproduceerd volgens de Normering Grasdier Landbouw. Volgens die normering worden varkens, kalveren, koeien en biggen gehouden in ruimere stallen dan gebruikelijk en kunnen ze dagelijks naar buiten. Landbouwproducten, zoals aardappelen, uien en sla worden geteeld zonder kunstmest. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is zeer HALbeperkt. Het Gras Keurmerk komt in de praktijk vooral voor op eieren. De eisen gaan een stapje verder dan de eisen voor vrije-uitloopeieren.

GRAS KEURMERK

HALAL

Halal keurmerken staan op vlees van dieren die geslacht zijn volgens de Islamitische wetten. Diverse organisaties houden zich bezig met het keuren van halal vlees en vleesproducten. Halal vlees en halal vleesproducten zijn te herkennen aan verschillende keurmerken. Dat houdt onder meer in dat het dier moet sterven door een snede in de hals met een scherp mes. Vlees dat volgens de Islamitische eisen is geslacht wordt halal genoemd. Halalvlees is uitgebloed vlees van een beperkt aantal dieren, die meestal onverdoofd geslacht worden, bij het aanroepen van Allah en zegenen door de Imam. Halal staat voor alles wat door de Koran als goed en rein kan worden gezien. Ook al het eten uit de zee, groenten, fruit en alle dranken, behalve alcohol zijn voor moslims halal of rein. Diverse organisaties houden zich bezig met het keuren van halal vlees en halal vleesproducten. Zij hebben onderling soms een andere interpretatie van de regels op gebied van slachten.

HALAL

HALAL CORRECT

Stichting Halal Correct Certification/TQ HCC levert sectorgerichte diensten op het vlak van Audit, traceerbaarheid, bewakingssysteem en de certificering van Halal voedsel. Stichting TQ HCC is een organisatie die internationaal Halal kwaliteit certificaten uitgeeft volgens strikt islamitische normen en conform universele kwaliteitsnormen van HACCP, NEN en ISO. Stichting TQ HCC opereert in verschillende Europese landen en is gevestigd in Nederland. De organisatie levert sinds 1995 onder de naam TQ HCC certificerende diensten op de Nederlandse markt.

HALAL CORRECT

IKB

Het keurmerk voor Integrale Keten Beheersing (IKB) geeft aan dat er bij de productie, transport en verwerking van rundvlees, varkensvlees en kip extra controles plaatsvinden. Bij IKB worden geen extra eisen gesteld die gericht zijn op het milieu of dierenwelzijn. Het IKB keurmerk staat niet altijd op de verpakking. Het keurmerk voor Integrale Keten Beheersing (IKB) geeft aan dat er bij de productie, transport en verwerking van rundvlees, varkensvlees en kip extra controles plaatsvinden. Er wordt gekeken naar of voldaan wordt aan de wettelijke eisen voor veevoer, dierenwelzijn, medicijngebruik, gebruik verboden stoffen, hygiëne en voedselveiligheid en transport. Bij IKB worden geen extra eisen gesteld die gericht zijn op het milieu of dierenwelzijn. Het IKB keurmerk staat niet altijd op de verpakking. De deelnemende boeren krijgen een certificaat. IKB omvat een systeem voor de registratie van vee in alle stadia van de vleesproductieketen, van de mesterij tot het slachthuis en de slagerij. In elke fase is bekend wat er in de voorgaande fase is gebeurd. De deelnemende bedrijven garanderen dat ze voldoen aan de gemaakte afspraken over de registratie van de dieren, het gebruik van medicijnen, hygiëne, voer en het transport van de dieren. Deelname aan de IKB is niet verplicht maar geldt in de handel vaak als voorwaarde. Bedrijven die niet meedoen kunnen hun dieren of vlees moeilijk verhandelen.

IKB

KOOSJER

Producten die bereid zijn volgens de Joodse spijswetten en daarop gecontroleerd door rabbijnen krijgen het Koosjer certificaat. Producenten met het Koosjer certificaat kunnen hun producten herkenbaar maken met het ORT-stempel: Onder Rabbinaal Toezicht. Religieuze joden eten voedsel dat "koosjer" wordt genoemd. Dit eten is in overeenstemming met de kasjroet: het systeem van spijswetten in het Jodendom. Dit bepaalt of eten wel of niet koosjer is. Eten dat niet in overeenstemming is met de kasjroet, wordt "trefah" genoemd. Koosjer zijn alle dieren met gespleten hoeven die herkauwen. Dit zijn dieren waarbij de beide hoeven geheel gekloofd zijn. Vissen moeten vinnen en schubben hebben. Aas en insecten met vleugels zijn verboden en niet alle vogels mogen gegeten worden. Koosjere dieren worden op rituele wijze geslacht om aan de kasjroet te voldoen. Al het bloed wordt verwijderd en de gebruikte messen moeten vlijmscherp en kaarsrecht zijn. Een Rabbi controleert of producten voldoen aan de eisen van het certificaat.

KOOSJER

LABEL ROUGE

Label Rouge is een Frans keurmerk dat voldoet aan de Europese regels voor boerenscharrel met uitloop. De productiewijze van kip lijkt op die van scharrel. Het vlees dat voldoet aan de Europese regels voor boerenscharrel met uitloop. De productiewijze van kip lijkt op die van scharrel. Label Rouge staat ook op rundvlees- en varkensvleesproducten. Een aantal Franse boeren wil de kwaliteit van kip behouden door langzaam groeiende kippenrassen te houden. De kippen krijgen minstens 81 dagen de tijd om op hun eindgewicht te komen. De maximumbezetting is 11 kippen per m², met een uitloop naar buiten van 2 m² per kip.

LABEL ROUGE

WATERLAND

De onafhankelijke Stichting Keurmerk Waterland bepaalt en controleert de strenge eisen waaraan de veehouders moeten voldoen om aan Waterlant's Weelde deel te kunnen nemen. Dit houdt onder andere in dat het rund-, kalfs-, en lamsvlees uit het Noord-Hollandse Waterland afkomstig moet zijn en onderhevig is aan strikte productie- en slachtmethoden.

WATERLAND

MIJN BOER

Het label Mijn Boer is een spin off van De Groene Hoed. Deze organisatie van agrarische ondernemers ten noorden van Amsterdam levert topkwaliteit groenten, fruit, zuivel en vlees direct van het land aan restaurants, cateraars en kantines in de regio Amsterdam. Die filosofie van korte afstanden tussen agrariër en afnemer werd de basis voor Mijn Boer. De in- en verkooporganisatie fungeert als keurmerk en inspirator voor gezond voedsel in een nauw samenwerkende keten met gelijkwaardige schakels. Afnemers zijn Marqt, Vitam catering en een groeiend aantal restaurants. De Stichting De Groene Hoed beheert een keurmerk dat staat voor streekeigen kwaliteitsproducten uit het Noord-Hollands midden: Waterland, de Beemster en Schermer.

MIJN BOER

WADDENGOUD

Waddengoud is het keurmerk voor producten en diensten uit het Waddengebied. Waddengoud geeft u de garantie dat de producten uit dit gebied afkomstig zijn en op een duurzame wijze zijn gemaakt. De diensten bieden een unieke ervaring van de Wadden, waarbij een aantal van deze diensten ook producten uit de Waddenregio serveren.

WADDENGOUD

AMBACHTELIJK KORENMOLENAARS GILDE

Het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde (AKG) is een gilde, waarin momenteel een 40-tal molenaarsbedrijven in heel Nederland zijn verenigd. Tot de doelstellingen van het AKG behoren onder andere het bevorderen en produceren van gezonde voeding en het doen voortleven van het korenmolenaarsambacht passend binnen de huidige maatstaven. Het plezier van het zelf bakken begint bij het gebruik van een goed kwalitatief product. Het is van belang het ´kaf van het koren´ te scheiden en te kiezen voor goede grondstoffen en ingrediënten. De molenaars die zijn aangesloten bij het AKG bieden deze hoogwaardige producten en produceren uitsluitend voor consumptieve doeleinden.

AMBACHTELIJK KORENMOLENAARS GILDE

MSC-KEURMERK

Het Marine Stewardship Council-keurmerk (MSC) staat op visproducten die afkomstig zijn van duurzame visserij. Bij duurzame visserij worden visstanden duurzaam beheerd en wordt zo min mogelijk schade toegebracht aan het leven in de zee en weinig bijvangst heeft. Het keurmerk houdt geen rekening met dierenwelzijn. MSC heeft als doel verantwoordelijk beheer van de voorraden vis en schaaldieren te bevorderen en te belonen. MSC heeft een onafhankelijke norm voor duurzame en goed beheerde visserij.

MSC-KEURMERK

NATURE & MORE

Nature & More is geen keurmerk maar een logo voor de kwaliteit van biologisch en biologisch-dynamisch vers fruit. Ieder product van Nature & More draagt een code bij zich. Via internet kun je daarmee traceren waar het product oorspronkelijk vandaan komt. Aan een CO2-label is te zien hoeveel CO2-uitstoot de productie heeft gekost. Ook letten de telers op invloed van de productie op de bodem, het water en de lucht en hebben als kern de sociale waarden vrijheid, eerlijke handel en solidariteit. Voor een paar producten zorgt de organisatie voor klimaatcompensatie van de productie en het transport.

NATURE & MORE

OKE KEURMERK

Het Oké-logo voldoet aan dezelfde voorwaarden als Max Havelaar. Agrofair, een importeur van vers fruit, brengt dit logo op de markt. Het fruit is geteeld met aandacht voor mens en milieu en wordt voor een eerlijke prijs verhandeld. De producten voldoen ook aan de eisen van het Max Havelaar keurmerk. Het Oké-logo geldt voor bananen, mango’s, ananassen, sinaasappels, druiven en avocado’s.

OKE KEURMERK

RAINFORREST ALLIANCE

Rainforest Alliance is een keurmerk voor eerlijke handel en milieu voor producten uit gebieden waar regenwoud groeit. Rainforest Alliance is een milieuorganisatie uit de Verenigde Staten, die ecosystemen en mensen en dieren die daarvan afhankelijk zijn, beschermt. Een belangrijk criterium is bescherming van het regenwoud en het welzijn en het inkomen van arbeiders. Rainforest Alliance komt voor op bananen, tropische vruchten, cacao, koffie en thee. Boeren moeten voldoen aan 200 eisen op het gebied van natuurbehoud, waterbehoud en bosbeheer. Bovendien moeten werknemers op plantages minstens het minimumloon en goede secundaire arbeidsvoorwaarden krijgen, waaronder een veilige leefomgeving. Een belangrijk verschil met het Max Havelaar-keurmerk is dat bij Rainforest Alliance geen prijsgaranties worden gegeven aan boeren.

RAINFORREST ALLIANCE

SCHARREL KIPPENVLEES

Scharrelkippenvlees is een keurmerk op het gebied van dierenwelzijn. Vlees met het produceert scharrelkippenvlees is afkomstig van dieren die tijdens hun leven niet opgesloten zijn geweest in kleine hokken. De dieren hebben vrij rond kunnen scharrelen en hebben meer ruimte en daglicht gehad. De minimumvereisten zijn vastgelegd door de Europese Commissie in een verordening.

SCHARREL KIPPENVLEES

SCHARREL RUNDVLEES

Scharrelrund is een keurmerk voor dierenwelzijn. Scharrelrunderen moeten in groepen worden gehouden. De runderen moeten altijd kunnen staan en liggen als ze dit willen. Scharrelrundveehouderijen zijn diervriendelijker en vaak ook kleiner dan gangbare rundveehouderijen. Scharrelrunderen krijgen alleen plantaardig voer.

SCHARREL RUNDVLEES

SCHARREL VARKENSVLEES

Scharrelvarkens is een keurmerk voor varkens op het gebied van dierenwelzijn. Scharrelvarkens moeten kunnen liggen op een dichte vloer met veel stro. De varkens mogen naar buiten op een verhard stuk met overkapping. Voor vleesvarkens mag het verharde gedeelte helemaal uit roostervloer bestaan, voor overige varkens mag het verharde gedeelte voor maximaal de helft uit roostervloer bestaan. Deze varkens hebben dus buitenlucht, maar leven niet op een weiland en hebben geen modderpoel.

SCHARREL VARKENSVLEES

UTZ CERTIFIED

UTZ Certified is een keurmerk voor eerlijke handel. Het keurmerk staat op koffie, thee en chocolade die afkomstig is van boeren die oog hebben voor mens en milieu. Zij gebruiken bijvoorbeeld minder bestrijdingsmiddelen en garanderen goede werkomstandigheden voor hun arbeiders. UTZ Certified is een internationaal geaccepteerd keurmerk. Alle boeren kunnen meedoen, met een groot of klein bedrijf. Ze leren te werken met landbouwtechnieken die mens en milieu sparen. De boeren ontvangen vaak een betere prijs, maar deze is niet gegarandeerd. Meer dan de helft van alle koffie die in Nederland wordt verkocht heeft het UTZ-Certifiedkeurmerk. Voor boeren geldt een Code of Conduct, waarin alle regels staan waaraan ze zich moeten houden.

UTZ CERTIFIED

VEGETARISCH KEURMERK

Volgens de Nederlandse Vegetariërsbond zijn in producten met dit keurmerk geen ingrediënten van dierlijke oorsprong gebruikt. Ook kaas met dit keurmerk is vegetarisch. Het is niet gemaakt van dierlijk stremsel, maar met plantaardig stremsel.

VEGETARISCH KEURMERK

VERANTWOORD FRITUREN

Het beeldmerk Verantwoord frituren betekent dat de snackbar of het cafetaria met vloeibaar vet frituurt. Vloeibaar vet bevat minder transvet en verzadigd vet en is daardoor beter voor de gezondheid dan vast vet. Het beeldmerk moet hangen aan de gevel van een snackbar of cafetaria. Er wordt gefrituurd met een temperatuur van 150 tot 175 °C, waardoor de producten niet te vet worden, maar wel voldoende gaar. Boven 175 °C bestaat de kans dat het product aan de buitenkant verbrandt, terwijl de binnenkant nog niet gaar is. De frituurolie of het vet wordt tijdig vervangen, en in elk geval als er een sterke geur of smaak aan zit, het donker of stroperig wordt en gaat walmen of schuimen. Op die manier wordt het ontstaan van schadelijke stoffen, zoals PAK´s of acrylamide beperkt.

VERANTWOORD FRITUREN

HET GROENE VINKJE

Het gaat om producten waarin minder (verzadigd) vet zit, minder zout, minder suiker en/of meer vezel in vergelijking met andere producten binnen dezelfde productgroep. De criteria waaraan de producten met een Vinkje voldoen, zijn door de Stichting Ik Kies Bewust afgestemd op de  Richtlijnen Voedselkeuze van het Voedingscentrum. Niet alle gezonde of bewuste voedingsmiddelen in de winkel hebben een Vinkje, omdat niet alle producenten van levensmiddelen zich hebben aangesloten bij stichting Ik Kies Bewust. Producten zonder Vinkje zijn dus niet per definitie een minder gezonde keuze. Producten met dit vinkje bevatten bovendien minder verzadigd vet, zout, suiker of juist meer vezel. Voorbeelden zijn: volkorenbrood met minder zout en voldoende vezel, magere kaas met weinig verzadigd vet en vers fruit zonder toegevoegd suiker.

HET GROENE VINKJE

HET BLAUWE VINKJE

Het gaat om producten waarin minder (verzadigd) vet zit, minder zout, minder suiker en/of meer vezel in vergelijking met andere producten binnen dezelfde productgroep. De criteria waaraan de producten met een Vinkje voldoen, zijn door de Stichting Ik Kies Bewust afgestemd op de  Richtlijnen Voedselkeuze van het Voedingscentrum. Niet alle gezonde of bewuste voedingsmiddelen in de winkel hebben een Vinkje, omdat niet alle producenten van levensmiddelen zich hebben aangesloten bij stichting Ik Kies Bewust. Naast deze basisvoedingsmiddelen zijn er ook producten die niet in de Schijf van Vijf staan, de zogenaamde uitzonderingsproducten. Zoals bijvoorbeeld snacks, snoep, soepen en sauzen. Het blauwe Vinkje geeft aan dat het om een verantwoorde keuze gaat in deze categorie. Producten met dit vinkje bevatten bijvoorbeeld minder calorieën, verzadigd vet, suiker of zout bevatten.

HET BLAUWE VINKJE

GOEDE VIS

De VISwijzer laat zien wat het Wereld Natuur Fonds en Stichting De Noordzee een goede keuze vinden met het oog op de natuur en het milieu.  Bij wild gevangen vis is gekeken naar bedreiging van de visstand, bijvangsten, verwondingen en sterfte en de gevolgen van de visserij voor de bodem. Bij kweekvis is gekeken naar milieuvervuiling en energiegebruik en bedreiging van de wilde soorten, bijvoorbeeld door het gebruik van visolie en vismeel. In de VISwijzer staan 3 categorieën vis: “prima keuze”, “tweede keuze” en “liever niet”. De beoordeling verschilt per vissoort en herkomstgebied en wordt elk jaar opnieuw bekeken.

GOEDE VIS

WEIDEZUIVEL

Weidezuivel betekent dat de koeien in de zomer minimaal 120 dagen buiten lopen. ’s Winters staan ze op stal. Buiten lopen is goed voor het welzijn van de koe. Er is geen eenduidig keurmerk voor weidezuivel. Op de verpakking staan wel teksten als 100% weidemelk. Op sommige kazen staat een weidegangszegel. Tegenwoordig staat een kwart van de koeien het hele jaar door op stal (vooral bij grotere bedrijven). Voor de koe draagt de weidegang veel bij aan het welzijn omdat ze vrij kunnen grazen, rusten, rondlopen en kuddegedrag vertonen. Het is ook goed voor hun gezondheid: de wei is meestal schoon, droog en veert een beetje. Dat verlaagt de kans op uierontstekingen, speentrappen, kreupelheid en klauwaandoeningen.
Controle deels geaccrediteerd. Er is weidezuivel die door een onafhankelijke, geaccrediteerde instelling wordt gecontroleerd, maar ook weidezuivel waarvan de controle onduidelijk is. Het logo hierboven heeft de beste onderbouwing. De Stichting Weidegang houdt bij welke bedrijven aangesloten zijn.

WEIDEZUIVEL

CERCAT

De contractcateringbranche (verenigd in Veneca) heeft  voorwaarden opgesteld wanneer zelfbereide of samengestelde producten biologisch genoemd kunnen worden.  Er wordt aantoonbaar volgens vastgelegde en controleerbare procedures gewerkt met biologische ingrediënten (conform EU verordening 834/2007). In samenwerking met het Ministerie van  EL&I zijn systeemeisen opgesteld, zodat geborgd wordt dat op de juiste gronden de claim 'biologisch' in de contractcatering toegepast kan worden.  De afspraken zijn opgenomen in het certificatieschema van de onafhankelijke stichting Cercat. Veneca heeft hiervoor gekozen omdat de Skal regelgeving niet van toepassing  is  op de cateringbranche als het gaat om zelfbereide producten.

CERCAT

SKAL

Skal Biocontrole zet zich als toezichthouder in voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland. Biologisch is een wettelijk beschermde term. Een landbouwproduct of voedingsmiddel mag alleen biologisch heten als het productieproces aan wettelijke voorschriften voldoet. De Europese overheid bepaalt de regels, de ruim 3600 gecertificeerde bio-ondernemers leven deze na en wij controleren hierop. Zo kan de consument er van op aan dat een biologisch product ook écht biologisch is. We houden toezicht op de hele biologische keten,  in opdracht van het Ministerie van EZ. Niet elk willekeurig product mag als 'biologisch' geclaimd worden. Hiervoor zijn wettelijke eisen vastgesteld, die worden gecontroleerd door de stichting Skal.

SKAL

VITA CERTA

MPS Fruit & Vegetables is een certificaat dat eisen stelt op het gebied van duurzaamheid, betrouwbaarheid, hygiëne en transparantie in de groente- en fruitsector. Bedrijven worden getest op de duurzaamheidsthema’s: gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie, water en afval. Hoe hoger de score, hoe minimaler de voetafdruk m.b.t. deze thema’s. Daarnaast worden bedrijven getest op betrouwbaarheid en hygiëne. Behaalt een bedrijf op alle thema’s de hoogste score dan krijgt hij het label Vita Certa toegekend. Bedrijven die daarnaast voor de bestrijding van ziekten en plagen uitsluitend middelen inzetten die zijn toegestaan in biologische productie komen in aanmerking voor Vita Certa Natural Protected. Alle activiteiten van MPS zijn gericht op het stimuleren van duurzaam ondernemen in de internationale tuinbouwsector. Zo wordt de tuinbouwsector geholpen om duurzaam ondernemen op het bedrijf te implementeren.

VITA CERTA

SSK

Het primaire doel van het keurmerk is om duurzaam en maatschappelijk verantwoord zelfstandig ondernemerschap te belichten en te stimuleren. Met behulp van dit keurmerk kunnen zij aan u inzichtelijk maken wat zij nu exact doen op het gebied van duurzaam en maatschappelijk ondernemerschap. Het keurmerk houdt in dat ondernemers zich op een positieve manier onderscheiden op het gebied van duurzaamheid; de één zal dat onder andere doen door uitsluitend duurzame vis te verkopen, de andere door veel lokale producten in het assortiment op te nemen of door sociale ontmoetingen voor oudere buurtbewoners te organiseren. Onderscheiden is op vele manieren mogelijk, wel moet de supermarkt ten minste op alle 7 SSK criteria een voldoende halen.

SSK

RTRS

Round Table on Responsible Soy (RTRS) heeft criteria opgesteld waaraan duurzame soja moet voldoen. RTRS kent de volgende basisprincipes; Naleven van alle lokale en nationale wetten; zorgen voor verantwoorde werkomstandigheden, zoals een verbod op dwang- en kinderarbeid, gebruik van beschermende kleding, minimaal wettelijk minimumloon; Goede relatie met lokale gemeenschappen door het vermijden of oplossen van conflicten over landgebruik en een goede klachtenafhandelingsprocedure; Goede omgang met natuurlijke omgeving, inclusief behoud van gebieden met grote natuurwaarde, aandacht voor biodiversiteit op het bedrijf, goed afvalbeleid. De soja is afkomstig van velden die uiterlijk in 2006 in gebruik genomen zijn; Goede landbouwpraktijken, inclusief verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, aandacht voor bodemkwaliteit en watermanagement, tegengaan van erosie.

RTRS

FAIR PRODUCE NEDERLAND

Stichting Fair Produce Nederland garandeert dat de producten die voldoen aan de eisen van ketenkeurmerk Fair Produce zijn vervaardigd door medewerkers die daarvoor fair zijn behandeld. Dat houdt in dat ze worden betaald volgens de regels, beschikken over goede huisvesting en aanspraak kunnen maken op goede arbeidsomstandigheden. Bedrijven voldoen aan strengere eisen dan wettelijk noodzakelijk en werken in gecontroleerde ketens. Hiermee maken ze een statement: ze hechten veel waarde aan een sociaal personeelsbeleid. Voor telers en handelaren betekent dit dat zij een gegarandeerd eerlijk product in- en verkopen. Dit keurmerk is ontwikkeld omdat de markt enorm is verstoord door ondernemers die via ingewikkelde juridische constructies en internationale omwegen de loonkosten weten te drukken.

FAIR PRODUCE NEDERLAND

MVO PRESTATIELADDER

Als certificatienorm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen staat de MVO Prestatieladder voor het integreren van de aanvaarde uitgangspunten voor duurzaam ondernemen, het transparant en toetsbaar maken van de kenmerken van duurzame ontwikkeling in het managementsysteem en het aantoonbaar en objectief vaststellen van de relatieve status in dit ontwikkelingsproces. Om het proces van duurzame ontwikkeling objectief aantoonbaar te maken, neemt het bedrijf of de organisatie met het behaalde MVO certificaat een plaats in op de MVO Prestatieladder met 5 niveaus. Op basis van de MVO prestatieladder kan op ieder niveau een certificaat worden afgegeven, al naar gelang het resultaat van de certificatie audit. Voor de opstap Niveaus-1 en 2 is dit een eenjarig certificaat met als doel om te ontwikkelen en het 3 jarig MVO certificaat Niveau-3 te behalen. Indien Niveau-3, het algemeen haalbare voor de bedrijfstak is behaald kan het bedrijf of de organisatie de duurzame ontwikkeling in praktijk voortzetten naar een plaats hoger op de MVO prestatieladder.

MVO PRESTATIELADDER

Droom jij van het starten van een eigen horecabedrijf?

Ga vandaag nog aan de slag! Neem contact met ons op zodat we samen kunnen streven naar een passende oplossing voor uw horeca bedrijf.


Maak een afspraak