Starthoreca.nl wordt voortgezet door DigitaalRestaurant!

Waardevolle informatie voor starters en reeds actieve horecaondernemers

Starthoreca.nl biedt door zijn opzet en inhoud waardevolle informatie die je nodig hebt om succesvol te werken en te ondernemen in de horeca. Starthoreca.nl is bestemd voor starters in de horeca, reeds actieve horecaondernemers, bedrijfsleiding en management.

Wilt u meer informatie of op de hoogte blijven, stuur dan een mail naar info@digitaalrestaurant.nl.

www.digitaalrestaurant.nl info@digitaalrestaurant.nl